Informatie

Curatele bewind en mentorschap

Tarieven 2024

WSNP vs. Beschermingsbewind

Begrippenlijst

Samenwerking met Koning Bewindvoering

Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk. En met persoonlijke gegevens gaan we zorgvuldig om. Dat is niet nieuw. Wel nieuw is de Europese privacywetgeving die 25 mei 2018 is ingegaan. En daarom hebben we onze privacyverklaring aangepast.

Gegevens verzamelen we niet zomaar, dat doen we met een bepaald doel. We gebruiken deze om onze taak als beschermingsbewindvoerder zo goed mogelijk en naar de richtlijnen van de Rechtbank te kunnen doen. Onze privacyverklaring is uiteraard veel meer dan wat we hierboven beschrijven. Wilt u meer lezen over hoe we met persoonlijke gegevens omgaan? Stuurt u dan een mail met uw vraag of bel ons op.


Klachtenregeling

Natuurlijk willen wij heel graag dat er geen klachten zijn over de werkzaamheden. Toch kan het voorkomen dat wij van mening verschillen over de uitvoering van het bewind. U kunt dit te allen tijde bespreekbaar maken, telefonische of met mail, om samen de zaak proberen op te lossen. Voor formele klachten kunt u de klachtenregeling opvragen en uw klacht aan ons doorgeven. Wij zullen dan in overleg met u een oplossing zoeken. Mocht dit niet naar tevredenheid zijn dan kunt u contact opnemen met het kantongerecht waartoe u behoort en de klacht bij de kantonrechter indienen.

Interessante links

Beschermingsbewind is geen terreur

Nibud

Rechtspraak